FÄRGHANDEL Förnyelseblankett
Försäkringstyp
Försäkringsbevisnummer/org.nummer:
Ägare/Huvudman:
Epost:
Telefon:
Ange företagets senast kända omsättning (SEK):
Ange företagets nyanskaffningsvärde på maskiner och inventarier:
Ange företagets högsta förväntade varulager under de kommande 12 månaderna:
Ange företagets årslönesomma (enligt senast kända bokslut):
Vänligen specificera vad er verksamhet gör, om annat/mer än färghandel:
För dig med entreprenadverksamhet - vilket belopp uppnår största arbetet till ute hos kund:
Vänligen uppge andra förändringar och/eller nya uppgifter inom företaget:
Finns det ett företagsägt fordon i företaget?


Ja   Nej  


Önskar du hjälp med något annat?
Genom att klicka på Skicka godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår dataskyddspolicy som du hittar på föregående sida.

Det är en viss fördröjning så klicka bara en gång och vänta på att du får en bekräftelse på skärmen (c:a 5 sekunder)